Yonhap: Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Seoul tới Hà Nội để chuẩn bị cho thượng đỉnh

Loading...

Theo Yonhap, đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Lee Do-hoon đang trên đường tới Hà Nội để cố vấn cho cuộc gặp thượng đỉnh tuần tới giữa Triều Tiên và Mỹ.

https://vnctq.com/wp-content/uploads/2019/02/brand-155064524544128220123-20.png”>

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/22/aen2019022200450031501ip4-15508116155241347340325-crop-1550811622352747494185.jpg” title=”Yonhap: Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Seoul tới Hà Nội để chuẩn bị cho thượng đỉnh” alt=”Yonhap: Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Seoul tới Hà Nội để chuẩn bị cho thượng đỉnh” data-field=”firstphoto” />Yonhap: Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Seoul tới Hà Nội để chuẩn bị cho thượng đỉnh

Loading...