Tiếp nhận 2 trực thăng triệu đô Bell 505 của Mỹ

Loading...

Việt Nam vừa tiếp nhận 2 chiếc trực thăng Bell 505 hiện đại do Mỹ sản xuất mang số hiệu lần lượt là VN-8650 và VN-8651.

Những chiếc trực thăng này được biên chế cho công ty Trực thăng miền Bắc (trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng).

vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/06/02/10/truc-thang-hien-dai-viet-nam-moi-nhan-cua-my-21.jpg” alt=”Tiếp nhận 2 trực thăng triệu đô Bell 505 của Mỹ” /> Bell 505 Jet Range X đạt tầm bay tối đa 644 km, trần bay tối đa 5672 m và tốc độ tối đa 232 km/h. Chiếc trực thăng có chiều dài thân 10,53 m, rộng 1,52 m, cao 3,25 m. Chiều dài cánh quạt nâng là 11,28 m và trục rotor cho độ nghiêng tối đa 3,5 độ trong khi cánh quạt đuôi có chiều dài 1,65 m

Loading...