Tăng tuổi nghỉ hưu: Chọn lộ trình nào?

Loading...

Theo dự thảo bộ luật Lao động, có 2 phương án lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi nam giới đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.

Loading...