Kiểm toán dự án nhà máy Ethanol Bình Phước và Đạm Ninh Bình

Loading...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc; kiểm toán dự án nhà máy Ethanol Bình Phước và Đạm Ninh Bình.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu những tháng cuối năm 2019 cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì để đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Tổng bí thư yêu cầu tập trung làm tốt việc chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác PCTN ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở; kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước nói chung, các cơ quan PCTN nói riêng những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và PCTN theo chương trình của Ban Chỉ đạo.

Tổng bí thư lưu ý việc chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc; thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước và dự án nhà máy Đạm Ninh Bình.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 23 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 4 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 28 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là hoàn thành xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trong năm 2019 theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Bổ sung vụ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn vào diện chỉ đạo

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN.

Hoàn thành các đề án theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; báo cáo nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, định hướng lớn về công tác PCTN để phục vụ xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật; bổ sung 1 vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SARGI) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban chỉ đạo cũng thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; cho ý kiến vào đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 163-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị.

Thu Hằng

Loading...