Gây chuyện với dự án của Nga: Pháp, Ba Lan phát tín hiệu với Mỹ, ganh đua vai trò với Đức

Loading...

Pháp, Ba Lan và một vài thành viên EU khác gây chuyện với dự án Nord Stream 2 vì muốn phát tín hiệu với Mỹ, tăng thế trong quan hệ với Nga và ganh đua vai trò trong EU với Đức.

https://vnctq.com/wp-content/uploads/2019/02/dhs-1528183848775989270503-04.png”>

://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/13/nord-stream-15500752995851008042773-crop-1550075306887267925803.jpg” title=”Gây chuyện với dự án của Nga: Pháp, Ba Lan phát tín hiệu với Mỹ, ganh đua vai trò với Đức” alt=”Gây chuyện với dự án của Nga: Pháp, Ba Lan phát tín hiệu với Mỹ, ganh đua vai trò với Đức” data-field=”firstphoto” />Gây chuyện với dự án của Nga: Pháp, Ba Lan phát tín hiệu với Mỹ, ganh đua vai trò với Đức

Phía EU không dám bỏ hẳn Nga để chuyển sang chỉ nhập khẩu năng lượng từ Mỹ vì không muốn chuyển sự lệ thuộc vào Nga sang thành sự lệ thuộc vào Mỹ mà sẽ hành xử theo hướng giảm bớt nhập khẩu khí đốt từ Nga và tăng thêm nhập khẩu khí đốt hoá lỏng từ Mỹ để vừa duy trì áp lực đối với Nga vừa vô hiệu hoá sức ép từ Mỹ.

Dẫu có làm găng với Nga đến mấy trong các phương diện quan hệ khác thì EU vẫn có lợi ích chiến lược hiện tại cũng như lâu dài trong việc duy trì quan hệ hợp tác với Nga, có thể không thúc đẩy mạnh mẽ nhưng chắc chắn không để cho bị đổ vỡ và cũng còn vì phải dùng quan hệ với Nga làm một con chủ bài trong xử lý quan hệ với Mỹ.

Pháp, Ba Lan và một vài thành viên EU khác lần này gây chuyện vì vừa muốn phát đi tín hiệu về phía Mỹ, vừa tạo và tăng thế trong quan hệ với Nga lại vừa ganh đua vai trò trong EU với Đức. Vì thế, Nord Stream 2 đã bị biến dạng từ dự án khởi thuỷ là kinh tế và thương mại bây giờ thành chính trị trước hết. Chính vì thế mà EU sẽ còn thay đổi quan điểm về Nord Stream 2 và vẫn còn rất nhiều sóng gió ở phía trước dự án này.

(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.

theo Trí Thức Trẻ

Loading...