Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: Tổng thống Maduro vẫn được 65% người dân ủng hộ

Loading...


Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: Tổng thống Maduro vẫn được 65% người dân ủng hộ

Ông Jorge Rondón Uzcategui khẳng định, việc tự tuyên bố trở thành “Tổng thống lâm thời” của ông Guaido ngay lập tức được công nhận bởi Hoa Kỳ và các đối tác là nhằm tạo ra tình trạng chiến tranh, và nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó lường cho hòa bình và phát triển của Venezuela, khu vực Mỹ Latinh và Caribbean cũng như thế giới.

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam khẳng định, chính phủ sẵn sàng đối thoại để giải quyết các vấn đề theo Hiến pháp và yêu cầu của người dân Venezuela, trên tinh thần tôn trọng lợi ích của dân tộc và quyết định trong tiến trình bầu cử.

Venezuela giữa thời kì đen tối nhất: Những “người cầm súng” nắm giữ vận mệnh đất nước?

theo Trí Thức Trẻ

Loading...