Bộ trưởng truy đến cùng lời hứa của Vụ phó

Loading...

Nghe Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH-ĐT báo cáo tiến độ xây dựng 3 nghị định và 2 thông tư “đang hoàn thiện dự thảo”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu nói rõ thời gian hoàn thành.

Tại buổi kiểm tra 12 bộ ngành về việc xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh diễn ra chiều nay, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản còn nợ đọng để hướng dẫn các luật, pháp lệnh.

Thủ tướng yêu cầu xử lý văn bản cài cắm lợi ích, gây khó doanh nghiệp

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, cho ý kiến với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

“Bộ Tư pháp phải có cách thức hiệu quả, sâu sát và thẳng thắn hơn trong việc kiểm tra các văn bản, từ đó kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý văn bản có quy định trái pháp luật hoặc cài cắm bảo vệ lợi ích của ngành, địa phương, không vì lợi ích chung, gây khó khăn cho người dân, DN, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội”, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định trái pháp luật không còn phù hợp.

Từng cán bộ làm công tác thể chế, kể cả cấp chuyên viên, đều phải trách nhiệm, tâm huyết, công tâm. Tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phải tháo gỡ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc về thể chế đang gặp phải, không cài cắm lợi ích công vụ, lợi ích ngành, địa phương.

“Một số văn bản được ban hành mà tính khả thi chưa cao, còn kẽ hở để một số DN lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường. Một số văn bản gây tranh cãi, thậm chí phản ứng mạnh mẽ, những nội dung nhạy cảm không đánh giá hết tác động”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ông dẫn thông tư 08,  về nhập khẩu phế liệu gây ách tắc, Thủ tướng phải ra văn bản yêu cầu hủy bỏ.

Phải hứa thời gian trình cụ thể

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH-ĐT Quách Ngọc Tuấn báo cáo tiến độ xây dựng 3 nghị định và 2 thông tư thi hành luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thì còn 1 nghị định đang hoàn thiện. Còn các văn bản hướng dẫn luật Quy hoạch đã trình dự thảo lần đầu và lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Ông cho biết, do việc lập quy hoạch, cách tiếp cận tích hợp đa ngành của luật Quy hoạch là vấn đề mới, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên Bộ đã nhiều lần hoàn thiện, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp. Bộ KH-ĐT đang hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc Nghị định về quỹ hỗ trợ DN vừa và nhỏ từ khi trình đến nay hơn 1 năm rồi chưa ban hành được, nợ quá lâu và đề nghị trình sớm.

Về văn bản liên quan luật Quy hoạch, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý cách tiếp cận của cơ quan tham mưu Bộ KH-ĐT như vậy không làm được. 

“VPCP báo cáo lãnh đạo Chính phủ nếu ban hành như tham mưu của Bộ KH-ĐT thì chúng tôi không thể làm được, các địa phương cũng không làm được”, Chủ nhiệm VPCP lưu ý ban hành văn bản phải vì cuộc sống, chỉ để cho hết nợ đọng thì không có giá trị gì cả.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, khó nhất là liên quan đến khoảng trống pháp lý thì xử lý thế nào, khi quy hoạch quốc gia chưa tích hợp. Vì vậy cơ quan tham mưu phải chủ động.

Ông nhắc lẽ ra khi ban hành luật phải có nghị định kèm theo nhưng không có. Bây giờ luật có hiệu lực lại bảo nghị định vướng không làm được.

“Anh là người tham mưu nói vướng thì người khác làm sao được. Cái này không cẩn thận sẽ là rào cản của tăng trưởng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ KH-ĐT nói rõ thời gian hoàn thành nghị định này.

Tuy nhiên, ông Quách Ngọc Tuấn tiếp tục nói sẽ trình trong thời gian sớm nhất, sau khi tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ.

Nghe vậy, ông Dũng hỏi ngay: “Cụ thể là ngày nào? Việc lấy ý kiến các thành viên Chính phủ thì biết rồi, nhưng lấy về để hàng tháng không tiếp thu được thì lấy để làm gì? Chắc lấy xong để ở góc nào quên rồi”, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Bộ báo cáo rõ bao giờ tiếp thu.

Ông Tuấn tiếp tục không có câu trả lời cụ thể, chỉ cho biết sẽ trình trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Anh đại diện cho Bộ phát biểu, anh phải hứa được thời gian trình cụ thể, không thể trốn tránh được. Anh cấp vụ đi họp thay, là đại diện của Bộ chứ không phải là cá nhân. Anh phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ để hứa trước việc này. Anh hứa là Bộ trưởng hứa, chứ không phải anh hứa là của anh”, ông Dũng đề nghị 30/3 phải xong.

Đại diện Bộ KH-ĐT xin sẽ báo cáo lại chi tiết sau. Giữa cuộc họp, ông báo cáo cụ thể hơn. Về nghị định quỹ DNNVV, Bộ đang chờ ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện. Về nghị định hướng dẫn luật Quy hoạch, Bộ đã chủ động hoàn thiện và đang chờ thông báo của VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trước đó để làm cơ sở trình lại.

Loading...