Bất ngờ nguồn gốc xe Mercedes nữ tài xế lái tông người nằm la liệt ở Sài Gòn

Loading...

Nữ tài xế lái Mercedes khai xe mượn của bạn, khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Tri Phương Trần Phú thấy đông người nên đạp nhầm chân ga…

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/9_OXLE.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 1″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/11_MHET.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 2″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/a1_XRXU.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 3″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/12_CBYY.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 4″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/10_UQTQ.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 5″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/8_UZCB.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 6″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/7_EIPC.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 7″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/6_JJHE.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 8″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/6_JJHE.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 9″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/4_NPFL.png” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 10″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/1_AVXC.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 11″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/2_GHGN.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 12″ data-photo-original-

s://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/images.vov.vn/w800/uploaded/j5ovubjmowe/2019_07_08/3_HAOZ.jpg” alt=”nu tai xe lai mercedes tong xe, nguoi nam la liet:bat ngo nguon goc xe hinh 13″ data-photo-original-

Loading...