7 ngày qua ảnh: Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết

Loading...


7 ngày qua ảnh: Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết

ohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/1/27/11-1548572366309544842954-crop-1548572561106283521817.jpg” title=”7 ngày qua ảnh: Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết” alt=”7 ngày qua ảnh: Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết” data-field=”firstphoto” />7 ngày qua ảnh: Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết

Công nhân chờ đổ xăng miễn phí trên đường trở về quê ăn tết, ngôi làng chuyên làm đèn lồng… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua.

Loading...